HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM IZIERP


Các hướng dẫn cơ bản để sử dụng các phân hệ chính của phần mềm bao gồm Sản xuất, Bán hàng, Mua hàng, Kho, CRM. Quý khách xem trước quy trình tổng thể cho đến các quy trình con trong mỗi phân hệ của phần mềm để dễ dàng nắm bắt nhanh hoạt động của phần mềm   

 Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý thông tin liên hệ trên IZIERP.VN

 Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý KHO trên IZIERP.VN

 Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý Chăm sóc khách hàng - CRM trên IZIERP.VN

 Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý Mua hàng trên IZIERP.VN

 Hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản lý Sản xuất trên IZIERP.VN