CÁC GÓI DỊCH VỤ IZIERP

Hãy lựa chọn gói dịch vụ phù hợp với quy mô và nhu cầu của doanh nghiệp bạn để đăng ký dùng thử, hệ thống sẽ được kích hoạt qua email đăng ký

Gói Basic

150.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho hàng, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 1 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Standard

170.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 2 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Premium

200.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 3 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Customize

Liên hệ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Liên hệ
 • Liên hệ
Bạn cần thêm thông tin để có sự lựa chọn phù hợp nhất? IZIERP đưa ra các chương trình giới thiệu và chi phí hỗ trợ triển khai với từng gói dịch vụ.
GÓI BASIC
GÓI STANDARD
GÓI PREMIUM
GÓI CUSTOMIZE
Giới thiệu khách hàng mới dùng phần mềm
Giới thiệu <= 5 khách hàng
+2 tháng cho TK và +3 tháng cho shop mới đăng ký
+3 tháng cho TK và +4 tháng cho shop mới đăng ký
+4 tháng cho TK và +5 tháng cho shop mới đăng ký
+4 tháng cho TK và +5 tháng cho shop mới đăng ký
Giới thiệu <= 10 và > 5 khách hàng
+3 tháng cho TK và +3 tháng cho shop mới đăng ký
+4 tháng cho TK và +4 tháng cho shop mới đăng ký
+5 tháng cho TK và +5 tháng cho shop mới đăng ký
+5 tháng cho TK và +5 tháng cho shop mới đăng ký
Giới thiệu <= 20 và > 10 khách hàng
+4 tháng cho TK và +3 tháng cho shop mới đăng ký
+5 tháng cho TK và +4 tháng cho shop mới đăng ký
+6 tháng cho TK và +5 tháng cho shop mới đăng ký
+6 tháng cho TK và +5 tháng cho shop mới đăng ký
Giới thiệu > 20 khách hàng
+5 tháng cho TK và +3 tháng cho shop mới đăng ký
+6 tháng cho TK và +4 tháng cho shop mới đăng ký
+7 tháng cho TK và +5 tháng cho shop mới đăng ký
+7 tháng cho TK và +5 tháng cho shop mới đăng ký
Triển khai
Tư vấn online
Miễn phí
Tư vấn trực tiếp
500k/giờ + phí di chuyển khu vực Hà Nội
Liên hệ
Đào tạo hướng dẫn online
300k/giờ
Liên hệ
Đào tạo hướng dẫn trực tiếp
450k/giờ + phí di chuyển khu vực Hà Nội
Liên hệ
Triển khai online
360k/giờ
Liên hệ
Triển khai trực tiếp
480/giờ + phí di chuyển khu vực Hà Nội
Liên hệ