IZI CALENDAR+


Ứng dụng

Lịch làm việc

Phân hệ lịch làm việc hỗ trợ cho tất cả các bộ phận trong công ty dễ dàng đặt và quản lý lịch cá nhân, lịch phòng ban, lịch công tác của lãnh đạo trong doanh nghiệp

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn


Tăng 30% hiệu quả làm việc theo nhóm, cộng tác giữa cá nhân và phòng ban

Dễ dàng nắm bắt toàn bộ kế hoạch làm việc tuần, tháng

Theo dõi được toàn bộ kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp trên lịch tổng hợp

Sắp xếp, theo dõi, tổ chức phối hợp thực công việc hiệu quả

Dễ dàng tổ chức, sắp xếp, điều phối sắp xếp công việc nhanh chóng

Tăng hiệu quản sản xuất, kinh doanh

Công cụ giúp tổ chức sản xuất kinh doanh thuận lợi, dễ dàng kiểm soát, tối ưu hơn 

Tiện lợi. Minh bạch. Dễ dàng tổng hợp.

IZI CALENDAR+ được thiết kế để theo dõi, sắp xếp công việc của bạn trở thuận lợi hơn

Quản lý lịch ngày, tuần, tháng năm


Tạo công việc trực quan, dễ dàng trên giao diện phần mềm

Dễ dàng, lọc, tìm kiếm lịch của toàn bộ nhân sự

Giao diện view dạng lịch, dạng danh sách


CÁC GÓI DỊCH VỤ IZIERP CUNG CẤP

Gói Basic

150.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho hàng, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 1 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Standard

170.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 2 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Premium

200.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 3 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Customize

Liên hệ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Liên hệ
 • Liên hệ

MỘT SỐ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU