IZI CRM+


Ứng dụng

Chăm sóc Khách hàng

Phân hệ Chăm sóc khách hàng giúp cho bộ phận Kinh doanh quản lý tình trạng khách hàng từ giai đoạn tiếp cận, tư vấn, báo giá, cho tới giai đoạn chốt đơn hàng, thậm chí chăm sóc cả sau bán hàng

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn


Giảm 90% thời gian báo cáo, tổng hợp, kiểm soát tiến độ và lịch tư vấn khách hàng 

Giao diện kanban trực quan dễ sử dụng

Dễ thao tác bằng cách kéo thả các cơ hội đang tư vấn để cập nhật trạng thái

Nhắc việc thuận tiện, nhắc lịch tư vấn đúng hạn

Đặt lịch nhắc và đánh dấu cơ hội tiềm năng ngay tại màn hình quản lý tổng hợp

Xây dựng quy trình tư vấn bán hàng theo đặc thù sản phẩm

Thiết lập quy trình theo quy trình tư vấn, bán hàng của ngành hàng đặc thù giúp tăng tỉ lệ chốt đơn

Trực quan. Tiện dụng. Dễ dàng theo dõi, cập nhật.

IZI CRM+ được thiết kế để công việc chăm sóc khách hàng của bạn trở thành niềm vui.

Dễ dàng khởi tạo danh sách Khách hàng tiềm năng thông qua công cụ import excel


Thiết lập chu trình bán hàng phù hợp với quy trình bán hàng hiện tại của công ty  

Quản lý công việc đã lên lịch của nhân viên kinh doanh

Kết nối với phân hệ bán hàng để tạo báo giá Các tính năng nổi bật của IZI CRM+

Giải pháp Chăm sóc khách hàng linh hoạt áp dụng cho tất cả các quy mô doanh nghiệp khác nhau

KHỞI TẠO KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG    

Tạo từng thông tin liên hệ thu thập được hoặc import danh sách dễ dàng

Trường hợp thu được danh sách KHTN từ các nguồn như Facebook Ads, Google ads thì có thể dễ dàng nạp vào hệ thống qua chức năng quản  lý KHTN


CHUYỂN LIÊN HỆ THÀNH CÁC CƠ HỘI BÁN HÀNG DỄ DÀNG  

Các liên hệ sau khi được tư vấn nếu thấy phù hợp để tiếp tục đưa vào quy trình tư vấn chăm sóc chuyên sâu thì dễ dàng chuyển đổi trên hệ thống phần mềm

Hệ thống IZI CRM+ được thiết kế theo mô hình phễu, giai đoạn đầu thông tin liên hệ được thu thập từ nhiều nguồn. Sau đó chuyển dần sang quy trình tư vấn (hành trình khách hàng) để đi tới giai đoạn chốt sale.CHU TRÌNH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG LINH HOẠT

Có thể thiết lập hay thay đổi quy trình chăm sóc khách hàng cho phù hợp từng giai đoạn, từng thời kỳ dễ dàng

Dễ dàng đánh dấu KHTN có dấu hiệu tốt, đặt lịch tư vấn thuận tiện, có cảnh báo về thời gian, nhắc lịch tư vấn, đồng thời tổng hợp doanh thu dự kiến theo từng giai đoạn khác nhauCÁC GÓI DỊCH VỤ IZIERP CUNG CẤP

Gói Basic

150.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho hàng, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 1 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Standard

170.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 2 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Premium

200.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 3 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Customize

Liên hệ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Liên hệ
 • Liên hệ

MỘT SỐ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU