IZI DISCUSSION+


Ứng dụng

Thảo luận

Phân hệ thảo luận hỗ trợ cho tất cả các bộ phận trong công ty dễ dàng trao đổi thông tin, tạo kênh truyền thông nội bộ và nhất quán trong quản lý trao đổi thông tin

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn


Giảm 80% thời gian truyền tải thông tin theo truyền thống

Trao đổi thông tin thuận tiện, nhanh chóng

Nhắn tin, phản hồi tin nhắn ở mọi nơi trong toàn bộ ứng dụng

Tạo kênh truyền thông nội bộ cho doanh nghiệp

Thay thế các kênh truyền thông cũ qua email, zalo, ...để tạo ra kênh truyền thông nội bộ riêng phục vụ cho kiểm soát về sau

Tổng hợp được lịch sử trao đổi thông tin trong doanh nghiệp

Thông tin trao đổi được lưu trữ lâu dài, hỗ trợ tra cứu tìm kiếm để lục lại dữ liệu lịch sử

Tiện lợi. Minh bạch. Dễ dàng tổng hợp.

IZI DISCUSSION+ được thiết kế để công việc trao đổi thông tin nội bộ của bạn trở thành niềm vui.

Quản lý tin nhắn tập trung


Nhắn tin nội bộ ở mọi nơi theo thời gian thực (real time)  

Tổ chức họp trực tuyến thuận tiện, nhanh chóng

Tạo nhóm thảo luận linh hoạt, bảo mật Các tính năng nổi bật của IZI DISCUSSION+

Giải pháp thảo luận nội bộ mềm dẻo và chuyên sâu nhất áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp với quy mô và tổ chức khác nhau

QUẢN LÝ KÊNH THÔNG TIN TẬP TRUNG 

Quản lý tra cứu các kênh thuận tiện và nhất quán trên toàn bộ giải pháp, giao diện dễ sử dụng với kanban view


DỄ DÀNG THIẾT LẬP NHIỀU CHẾ ĐỘ CHO KÊNH TRUYỀN TIN

Các kênh thông tin được thiết lập các chế độ sử dụng, thành viên linh hoạt theo nhu cầu sử dụng chung hay riêng tư. Thiết lập sâu với từng thành viên tham gia


TRUY CẬP TIN NHẮN Ở MỌI NƠI  

Tiện tích thảo luận được tích hợp ở góc trên bên phải màn hình giúp cho việc truy cập, nhắn tin phản hồi thuận tiện dù đang làm việc ở bất kỳ màn hình nàoTHÔNG BÁO TIN NHẮN MỚI THỜI GIAN THỰC                   

Tin nhắn được sử dụng công nghệ truyền tin theo thời gian thực, hệ thống sẽ thể hiện dấu hiệu có tin nhắn mới, nhắc việc giúp dễ tương tác và tăng hiệu quả làm việcCÁC GÓI DỊCH VỤ IZIERP CUNG CẤP

Gói Basic

150.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho hàng, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 1 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Standard

170.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 2 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Premium

200.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 3 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Customize

Liên hệ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Liên hệ
 • Liên hệ

MỘT SỐ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU