IZI MRP+


Ứng dụng

Quản trị Sản xuất

Phân hệ quản trị và điều hành sản xuất hỗ trợ cho bộ phận sản xuất theo dõi nhu cầu, tiến độ từng công đoạn sản xuất

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn


Giảm 90% thời gian báo cáo, tổng hợp sổ sách, kiểm soát tiến độ và chất lượng sản xuất

Tiết kiệm thời gian kiểm soát nhà máy

Theo dõi được toàn bộ hoạt động sản xuất, từng công đoạn, tiến độ và sản lượng hoàn thành

Giảm thiểu sai sót số liệu từ các bộ phận tổng hợp

Dữ liệu được phân cấp, phân quyền cập nhật quy rõ trách nhiệm từng bộ phận, giúp các bộ phận khác không phải cập nhật lại

Tổng hợp tình hình sản xuất theo thời gian thực

Số liệu sản xuất được các bộ phận, phân xưởng, công nhân hoặc quản đốc cập nhật kịp thời giúp người quản lý nắm bắt ngay tình hình sản xuất

Tiện lợi. Minh bạch. Dễ dàng tổng hợp.

IZI MRP+ được thiết kế để công việc sản xuất của bạn trở thành niềm vui.

Các tính năng nổi bật của IZI MRP+

Giải pháp quản lý sản xuất linh hoạt, tối ưu và chuyên sâu nhất

CẢNH BÁO TỒN KHO

Kết nối tới hệ thống kho để đưa ra cảnh báo NVL còn tồn để sản xuất

Dựa trên số tồn kho thực tế, dựa trên đơn hàng bán ra, tập hợp số liệu từ các lệnh sản xuất khác đã giữ hàng, và đơn mua hàng chờ ngày nhập NVL về kho, hệ thống đưa ra dự báo tồn kho để bộ phận Sản xuất nắm được kế hoạch NVL phục vụ cho sản xuất


LỆNH SẢN XUẤT CÓ CẤU TRÚC PHỨC TẠP  

Dễ dàng khởi tạo các lệnh sản xuất Thành phẩm chính với nhiều bán thành phẩm kết hợp NVL, vật tư tiêu hao

Các thành phần NVL, bao bì, vật tư tiêu hao thậm chí là các Bán Thành phẩm cần sản xuất cũng có thể được sử dụng để tạo lên cấu trúc cho sản phẩm chính. Từ lệnh sản xuất chính các lệnh sản xuất bán thành phẩm được khởi tạo tự động để phục vụ cho sản xuất sản phẩm chínhTHEO DÕI SẢN PHẨM DỞ DANG

Các thành phẩm đang trong quá trình sản xuất dở dang đều được theo dõi chặt chẽ

Từ NVL, thành phẩm sau sản xuất chưa nhập kho hay thành phẩm đang sản xuất dở dang đều được theo dõi số tồn, hay các điều chuyển trong quá trình sản xuấtGIÁM SÁT TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT   

Từng công đoạn sản xuất được báo cáo và giám sát theo bộ định giờ tự động trên hệ thống

Mỗi phân xưởng và các công đoạn sản xuất được tổ chức theo hệ thống định mức đã thiết lập. Hệ thống đã xây dựng bộ đếm theo thời gian thực với từng công đoạn sản xuất, mỗi phân xưởng có thể cập nhật tiến độ của mình dựa trên tình trạng công việc đã hoàn tất hay đang thực hiệnPHÂN TÍCH SỐ LIỆU THEO NHIỀU CHIỀU

Các chỉ số báo cáo được thiết lập linh động với BI theo các chỉ số bất kỳ

Dễ dàng theo dõi chỉ số báo cáo với biểu mẫu báo cáo tự xây dựng theo nhiều chiều thông tin khác nhau dưới dạng bảng biểu Pivot tableCÁC GÓI DỊCH VỤ IZIERP CUNG CẤP

Gói Basic

150.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho hàng, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 1 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Standard

170.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 2 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Premium

200.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 3 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Customize

Liên hệ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Liên hệ
 • Liên hệ

MỘT SỐ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU