IZI WAREHOUSE+


Ứng dụng

Quản trị Kho

Phân hệ quản trị Kho hỗ trợ cho bộ phận Kho theo dõi nhu cầu giao nhận hàng hóa, điều chuyển nội bộ nhà máy cho đến giám sát tồn kho chính xác đến từng vị trí trong nhà máy

Đăng ký ngay Liên hệ tư vấn


Giảm 90% thời gian báo cáo, tổng hợp sổ sách, kiểm soát tồn tới từng vị trí và nắm bắt nhanh tình hình hoạt động điều chuyển hàng ra vào kho

Kiểm soát sâu tới từng vị trí trong kho

Hệ thống có thể thiết lập vô cấp từ tổ chức kho cho đến các vị trí, hàng giá, kệ, thậm chí đến từng tầng trong giá kệ để quản lý hàng tồn

Dễ dàng vận hành kho theo quy tắc đã thiết lập

Các thiết lập cho mỗi lĩnh vực sản xuất về nguyên tắc nhập xuất được áp dụng xuyên suốt quá trình vận hành. Các nguyên tắc bao gồm: FIFO (Nhập trước xuất trước), LIFO (Nhập sau xuất trước) và FEFO (Hết hạn trước xuất trước)

Áp dụng linh hoạt quy trình hoạt động theo mỗi quy mô DN

Tùy theo quy mô doanh nghiệp và cơ chế quản lý có thể được thiết lập trong kho. Hệ thống hỗ trợ 3 quy trình chính là: Nhập/xuất kho 1 bước,  Nhập/xuất kho 2 bước,  Nhập/xuất kho 3 bước

Linh hoạt. Đa dạng. Dễ dàng tổng hợp và kiểm soát kho.

IZI WAREHOUSE+ được thiết kế để công việc quản lý kho của bạn giảm bớt gánh nặng.

Các tính năng nổi bật của IZI WAREHOUSE+

Giải pháp quản lý kho linh hoạt nhất từ trước tới nay, có thể áp dụng cho quy mô kho từ bé tới lớn, từ vài trăm mét cho tới vài trăm nghìn mét

QUẢN LÝ ĐỊA ĐIỂM ĐA DẠNG

Hệ thống có thể quản lý các địa điểm vật lý cũng như các địa điểm chỉ mang tính logic được đặt tên để theo dõi tồn

Các địa điểm phần mềm Kho quản lý bao gồm các địa điểm bên trong công ty, địa điểm kho của khách hàng, địa điểm trong kho của nhà cung cấp, hay địa điểm sản xuất nội bộ


DASHBOARD TỔNG HỢP TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CẦN LÀM CỦA KHO  

Giúp cho thủ kho dễ dàng nắm bắt và sắp xếp công việc nào cần làm trước, tăng hiệu quả vận hành kho

Mỗi nghiệp vụ quản lý kho được tổng hợp bởi một hộp thông tin, bao gồm các công việc cần làm, tình trạng chậm, hay chờ xử lýTHIẾT LẬP CƠ CHẾ TÁI CUNG ỨNG

Dễ dàng thiết lập cơ chế bổ sung hàng hóa tự động hoặc thủ công cho từng mặt hàng trong kho

Mỗi sản phẩm hàng hóa được thiết lập số tồn tối thiểu và tối đa, căn cứ vào cài đặt đó hệ thống tự động bổ sung hàng hóa theo các phương án khác nhau như mua bổ sung hoặc sản xuất bổ sung tùy vào tính chất của mặt hàngTHEO DÕI LỊCH SỬ KIỂM KÊ

Kiểm soát lại lịch sử biến động mỗi lần kiểm kê, các thống kê hao hụt, tăng giảm giữa thực tế và số liệu trên phần mềm

Mỗi lần kiểm kê sẽ được ghi lại số liệu tồn thực tế, từ đó xác định chênh lệch tồn và ghi chép lại số liệu lần kiểm kê đóTRUY VẾT BIẾN ĐỘNG HÀNG TỒN

Kiểm soát biến động của mỗi mặt hàng, xuất phát từ đâu, chuyển tới đâu, các phiếu điều chuyển tham chiếu

Dễ dàng truy tìm dấu vết biến động của mỗi mặt hàng trong kho, mỗi bút toán tăng giảm, dịch chuyển hàng, kiểm kê, bổ sung...đều được ghi chép lại thành lịch sử truy vếtBÁO CÁO TỒN KHO DỰ KIẾN

Tổng hợp hàng hóa từ nhiều nguồn như sản xuất, mua hàng, bán hàng...để đưa ra dự báo hàng tồn kho trong tương lai

Biểu đồ dự báo tồn kho cho phép dễ dàng hoạch định số tồn của hàng hóa trong kho trong tương lai từ đó có kế hoạch bán hàng, sản xuất kinh doanhCÁC GÓI DỊCH VỤ IZIERP CUNG CẤP

Gói Basic

150.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho hàng, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 1 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Standard

170.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • X
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 2 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Premium

200.000 đ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Mua tối thiểu 03 users
 • 3 GB (Mua Thêm 30K/GB)

Gói Customize

Liên hệ

/ user / tháng

 • Lập kế hoạch sản xuất
 • Quản lý tiến độ sản xuất
 • Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu và Công đoạn sản xuất
 • Cảnh báo khi nhu cầu nguyên vật liệu phát sinh
 • Quản lý kho, hàng hóa
 • Quản lý bán hàng
 • Quản lý mua hàng
 • Kế toán
 • Quản lý công nợ
 • Tính giá thành
 • Tính giá vốn hàng bán
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo lãi lỗ
 • Thảo luận nhóm, chát nội bộ
 • Quản lý chăm sóc khách hàng
 • Mobile app
 • Liên hệ
 • Liên hệ

MỘT SỐ ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU